معرفی کشمون تحولی در عرصه ارتباط کشاورزان با مشتریان

کشمون یک پلتفرم برای بررسی و خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان است که کار خود را با زعفران شروع کرده و به گفته موسس آن به زودی محصولات دیگری چون عسل در این پلتفرم قرار خواهند گرفت.

ویژگی خاص کشمون در تعیین قیمت محصولات بر اساس کیفیت و فرایند های تولید است.